Phú Chánh Riverside

P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương
24 tầng
Sổ hồng riêng
Đang mở bán

Tân Hiệp City

P. Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương
3,31 ha
Sổ hồng riêng
Đang mở bán

Vietsing Phú Chánh

P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương
2.97 ha
Sổ hồng riêng
Đang mở bán