Hoàng Khôi Group – BASE: Buổi Trainning giới thiệu và hướng dẫn thao tác phần mền chuyển đổi số Base.vn

Tin tập đoàn, Tin thị trường, Tin tức sự kiện

Sau buổi kí kết hợp tác giữa 2 công ty Hoàng Khôi Group và Base Enterprise, bằng tinh thần học hỏi và làm việc chuyên nghiẹp của đôi bên ngày đầu tiên trainning đã diễn ra thuận lợi.

Giao diện chuyển đổi số Hoàng Khôi Group

Từ những kiến thức của đội ngủ kĩ thuật Base đã diễn giải các phần mục quan trọng trong chặng đường chuyển đổi số của tập đoàn. Các phần mềm chú trọng về quản lý công việc “Base Wework”, phê duyệt tạo lập để xuất “Base Request”, kho tài liệu “ Base Drive”, và còn nhiều chuyên mục cần thiết khác.

Với nhiều câu hỏi được đặt ra về quyền bảo mật phân quyền giữa các cấp bậc trong phần mềm, về tạo lập đề xuất, người theo dõi , phê duyệt , đã được những kĩ thuật viên hồi đáp lại và hướng dẫn ngay trên tại vị trí từng người cho thấy sự chuyên nghiệp, nghiêm túc mong muốn sự chuyển đổi được tiến hành nhanh nhất, chất lượng nhất, hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số mà lãnh đạo đã đặt ra.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN