LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH DỰ ÁN VÀ PHÓ BAN HĐ ĐẤU THẦU

Tin tập đoàn

Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường năng lực quản lý, Lãnh đạo của Hoàng Khôi Group, sáng ngày 11/07/2023 tại Hội trường tập đoàn Hoàng Khôi đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định cho các vị trí lãnh đạo tại các phòng ban trong Công ty với sự có mặt của Ban Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Hoàng Khôi Group.

Ông Hoàng Mộng Chinh, CT HĐQT - TGĐ Tập đoàn có đôi lời phát biểu tuyên bố khai mạc buổi lễ và đọc các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.
Ông Hoàng Mộng Chinh, CT HĐQT – TGĐ Tập đoàn có đôi lời phát biểu tuyên bố khai mạc buổi lễ và đọc các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.

Tại buổi Lễ, Ông Hoàng Mộng Chinh – Tổng Giám đốc tập đoàn Hoàng Khôi đã công bố các quyết định cụ thể:

  1. Quyết định thành lập Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Hoàng Khôi.
  2. Quyết định thành lập Ban kiểm soát tập đoàn Hoàng Khôi.
  3. Quyết định thành lập ban đầu tư tập đoàn Hoàng Khôi.
  4. Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt giá của Tập Đoàn Hoàng Khôi.
  5. Quyết định bổ nhiệm Ông Hoàng Mộng Chinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Chủ tịch hội đồng xét duyệt giá và Trưởng ban đầu tư Tập Đoàn.
  6. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách KD – QLDA Tập đoàn
  7. Quyết định thành lập Ban tư vấn tài chính Tập Đoàn Hoàng Khôi.
  8. Quyết định bổ nhiệm Bà Đặng Thị Trà My giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính Tập Đoàn Trưởng.
  9. Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Thế Trung giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng xét duyệt giá (HĐ đấu thầu) của Tập Đoàn Hoàng Khôi.
  10. Quyết định bổ nhiệm chung các thành viên Tổng giám đốc, Giám đốc, ban và hội đồng Tập đoàn.
(Từ trái sang phải) Thừa ủy quyền của HĐQT Tập đoàn Hoàng Khôi Ông Hoàng Mộng Long – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Khối sản xuất trân trọng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc, Trưởng ban Tài chính Tập Đoàn, Phó chủ tịch hội đồng xét duyệt giá Tập Đoàn, Phó Tổng giám đốc phụ trách KD – QLDA Tập đoàn Hoàng Khôi

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Khôi – ông Hoàng Mộng Chinh đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của các lãnh đạo phòng ban và các cá nhân trong suốt thời gian qua đối với Tập đoàn. Chủ tịch HĐQT mong muốn trên cương vị mới, Các nhân sự, ban được bổ nhiệm sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của Tập đoàn Hoàng Khôi.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Phó Tổng giám đốc phụ trách KD – QLDA Tập đoàn lãnh đạo mới được trao quyết định bổ nhiệm bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Khôi và tập thể CBNV Công ty đã tín nhiệm, ủng hộ. Đây là vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm cao cả mà Tập đoàn giao phó. Vì vậy, Ông Nguyễn Ngọc Hoàng thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đổng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các công ty và toàn thể CBNV Hoàng Khôi trong quá trình công tác, vì một mục tiêu xây dựng Tập đoàn Hoàng Khôi ngày càng phát triển bền vững.
Bà Đặng Thị Trà My -Trưởng ban Tài chính Tập Đoàn lãnh đạo mới được trao quyết định bổ nhiệm cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Khôi và tập thể CBNV Công ty đã tín nhiệm, ủng hộ. bà Đặng Thị Trà My thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Khôi.
Ông Phạm Thế Trung – Phó chủ tịch hội đồng xét duyệt giá của Tập Đoàn Hoàng Khôi trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tổng công ty đã tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch hội đồng xét duyệt giá Tập Đoàn Hoàng Khôi. Nhận thức đây là vinh dự cũng là nhiệm vụ đối với cá nhân và xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để Tổng công ty ngày càng ổn định và phát triển.
Quyết định thành lập Ban kiểm soát tập đoàn Hoàng Khôi, từ trái sang phải Ông Hoàng Mộng Long – Tổng Giám đốc khối sản xuất, Thành viên HĐQT; Bà Đặng Thị Trà My – Trưởng ban Tài chính Tập Đoàn và Ông Hoàng Mộng Chinh – Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hoàng Khôi
Quyết định thành lập HĐQT Tập Đoàn Hoàng Khôi, từ trái sang phải, Ông Nguyễn Đức Hùng – thành viên, Ông Hoàng Mộng Long – thành viên, Bà Đặng Thị Trà My – thành viên, Ông Hoàng Mộng Chinh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, kiêm TGĐ, Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – thành viên.
Quyết định thành lập Ban tư vấn Tài Chính Tập Đoàn Hoàng Khôi, Ông Dương Thế Anh – thành viên và Bà Đặng Thị Trà My – Trưởng ban.
Quyết định thành lập Ban đầu tư Tập Đoàn Hoàng Khôi, Bà Đặng Thị Trà My – thành viên, Ông Phạm Thế Trung – Thành viên, Ông Hoàng Mộng Chinh – Trưởng Ban, Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – thành viên.
Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt giá của Tập Đoàn Hoàng Khôi, từ trái sang phải. Bà Trịnh Thúy Loan – GĐ Cty Phát Triển giáo dục Hoàng Khôi – thành viên hội đồng, Bà Hà Huyền Trang – TP Pháp Lý – Thành viên hội đồng, Bà Đặng Thị Trà My – Trưởng ban Tài Chính – Thành viên hội đồng, Ông Phạm Thế Trung – TP Quản Lý Đầu Tư Kinh Doanh – Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực, Ông Hoàng Mộng Chinh – Chủ tịch HĐQT – TGĐ – Chủ Tịch hội đồng, Ông Vũ Bá Huy – TP. Quản Lý Dự Án – Thành viên hội đồng, Ông Phan Văn Trọng – TP. Xây dựng – Thành viên hội đồng và Ông Lâm Quốc Vĩnh Phong – TP. Nhân sự – Thành viên hội đồng.

 

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Khôi hoạt động theo mô hình Tập đoàn với nhiều công ty thành viên trên nhiều lĩnh vực. Hiện, Hoàng Khôi Group đang triển khai đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn và quan trọng không chỉ đối với định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Vì vậy, việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trong Tập đoàn là việc cần thiết và luôn được HĐQT đặc biệt coi trọng nhằm tạo ra đội ngũ lãnh đạo kế cận đủ đức, đủ tài, phù hợp với đặc thù công việc và gánh vác được những nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo, phục vụ tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cho Tập đoàn Hoàng Khôi.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Hồng Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN